Snippets of Q_T

What does Queer Padagogy mean to you?
¿Qué associas con el termino Padagogía Cuir?

Here you find a growing collection of personal understandings of the term and practice of queer pedagogy. Feel free to add your version, in any language that suits you.
padlet open to multilingual contributions


ক্যুইর শেখা/নো মানে [BN]

নিয়ম ভেঙে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ, প্রলাপ, প্রণয়, সখ্যতা ও লড়াই করতে শেখা ও শেখানো
(niyom bhenge bondhuder shonge alap, prolap, pronoy, shokkhota o lorai korte shekha o shekhano)

Queer pedagogy means learning (and helping to learn) how to step beyond and fighting against the normative: Dialog, delirium, desire, and camaraderie with friends.

Aulic Anamika


przyjemności i o których nam się nie śniło [PL]

Pedagogika queer nakłania ludzi w każdym wieku do kwestionowania jednego a naszych najwcześniejszych i najmniej uświadomionych nawyków: segregowania innych według płci, rasy, wieku, statusu społecznego i stopnia uzależnienia od innych. Pedagogika queer pyta: w jakim stopniu to, że uważamy niektóre ciała za ciekawe, atrakcyjne czy erotyczne, jest naturalne? Na ile nasze pragnienia i pożądanie ukształtowane zostały przez przedszkolne gry i zabawy, rzeczy, których zabraniali nam lub do których zachęcali nas dorośli (trzymaj kolana razem!), telewizję (idealny pocałunek), a nawet pozostałości eugeniki w naszej kulturze (dzięki którym wiemy kto zakocha się w kim w danym filmie)? Niektóre z naszych nawyków nigdy się pewnie nie zmienią. Miłość i pożądanie nijak się mają do sprawiedliwości i redystrybucji. Ale za sprawą pedagogiki queer jesteśmy w stanie dostrzec potencjał budowanie relacji z innymi i doświadczania przyjemności i o których nam się nie śniło.

Mika

Queer pedagogy asks people of all ages to question their earliest and least conscious habits of sorting human bodies by gender, race, age, social status, and degree of dependence on others. It asks: How natural is it to find certain bodies interesting, attractive, or desirable? To what extent are our cravings and desires shaped by the games we played in kindergarten, things we were forbidden or encouraged to do (keep your knees together!), television (the perfect kiss!), or the residue of eugenics in our culture (which tells us who in the movie will fall in love with whom)? Some of our habits may never change. Love and desire are not subject to justice or redistribution. But through queer pedagogy we and others might see possibilities of engagement and pleasure we may not have realized exist.

Mika